Geen beren op de weg voor Pitcher! Nieuwsgierig hoe dat zit?

Transparantie op de leermiddelen markt

Over

Stichting Education Warehouse (SEW), een ANBI, wil de leermiddelenmarkt vernieuwen en transparant maken. De stichting wil een einde maken aan het fenomeen dat een kleine groep aanbieders de markt volledig domineert. De missie van SEW: een onafhankelijk, transparant platform waarop scholen leermiddelen van aanbieders kunnen vergelijken en aanschaffen tegen een eerlijke prijs, met als uitgangspunt een eerlijkere en meer gebalanceerde verhouding tussen uitgevers en scholen.

Resultaat

Nu de opdracht is voltooid, staat er een onafhankelijk, transparant en op scholen gericht platform waarop scholen leermiddelen van aanbieders kunnen vergelijken en aanschaffen tegen een eerlijke prijs, met als uitgangspunt het in gang zetten van een gedragsverandering tussen uitgevers en scholen. Geen webshop à la Coolblue, maar een echt platform; de plek waar een community samenkomt en communiceert. Dat, in combinatie met de ANBI-status en het hogere doel van SEW, maakt dit een echt maatschappelijk project met een flinke portie MVO. Voor zulke mooie initiatieven zetten wij ons bij Pitcher natuurlijk graag in!

De aanleiding

De leermiddelenmarkt is een oligarchie. Wil je als school of educatieteam middelen inkopen, dan is je keuze beperkt tot een gering aantal aanbieders. Aanbieders met veel macht; er is een behoorlijke disbalans tussen de vraag naar en het aanbod van leermiddelen. Dat zien wij niet alleen; de overheid erkent het ook. SEW wil een einde aan deze manier van werken maken en een verandering op het gebied van leermiddelen in gang zetten.

Onze aanpak

De beoogde oplossing: co-creatie en het vinden van nieuwe initiatieven. Onderdeel daarvan is een website die dient als platform waarop communities – zoals docenten van dezelfde school – kunnen communiceren. Dat platform bouwden wij. We hebben dit platform in drie fases opgedeeld:

  • Fase 1 is het volledig transparante aanbod van leermiddelen (VO), en gebruikersbeoordelingen van die leermiddelen.

  • Fase 2 gaat over de wetenschappelijke onderbouwde keuzehulp ten behoeve van vraagarticulatie. En het geven van inzicht door middel van expertbeoordelingen.

  • Fase 3 maakt ruimte voor het open gesprek tussen leraren en leverancier over behoeftes en doorontwikkeling. Daarnaast verbinden we bestuur en leraren door grip op het budget en bestelproces te geven.

Met behulp van CLU, het Leermiddelen Adviescentrum, deden we onderzoek naar verschillende kwaliteitsindicatoren om helder in beeld te krijgen wat scholen nodig hebben. De indicatoren hebben we gebruikt voor het beoordelen van leermiddelen in een toegankelijke keuzehulpwizard. Zo ontstond er een eerlijk en objectief beeld en dat hielp ons om uitstekend voorbereid aan deze klus te beginnen.

SEW voorzag ons van veel informatie. De stichting leverde aan en wij selecteerden wat nodig was en iets bijdroeg aan het platform.

Tijdens het design en de bouw van het platform overlegden we veelvuldig met SEW. Elke twee weken hadden we zogeheten sprintmeetings. Waar staan we? Wat zijn we opgeschoten? Dat was erg nuttig. Door kort op de bal te spelen, was iedereen altijd optimaal op de hoogte van de ontwikkelingen. Feedback konden we snel verwerken. Behalve Teams was Slack tijdens dit project ook onze beste vriend. Een ideale tool om informatie gestroomlijnd te delen en vragen te stellen.

Klaar om een partnership aan te gaan?